15. Mentesség

Papyrus Hungária Zrt. mentesül a szerződésben rögzített kötelezettségei alól, ha ezen kötelezettségek teljesítése ellehetetlenül, vagy megnehezedik olyan körülmények miatt, amelyekért Papyrus Hungária Zrt. nem tehető felelőssé.

Ha Papyrus Hungária Zrt. érvényesíteni kívánja a fentiek szerinti mentességét, erről a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell.

A fentiekben leírt mentességektől függetlenül a Megrendelőnek joga van azonnali hatállyal felbontani a szerződést, ha valamely kötelezettség teljesítése 3 hónapnál többet késik.