Szállítás és a szállításhoz kapcsolódó díjak (Grafikai termékek)

A megrendelt áru kiszállítása a Megrendelő által megadott belföldi rendeltetési helyre, ill. címre történik. A rendeltetési hely, ill. cím gépjárművel fizikailag és az érvényes közúti szabályok szerint megközelíthető és lerakásra alkalmas kell legyen. Az árut általában hátsó emelőfalas gépjárművel szállítjuk. Az áru átadása a rendeltetési helyen, ill. címen a raktár bejáratánál történik, amennyiben az fizikailag gépjárművel megközelíthető. 

Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az áru átadása, lerakása a rendeltetési helyen, ill. címen az átvevő és a gépjárművezető megállapodása alapján történik. Megállapodás hiányában a gépjárművezető az összes körülmény gondos mérlegelése mellet úgy választja meg az áru lerakásának helyét, hogy az a Megrendelő számára lehetőség szerint megfelelő legyen, kényelmetlenséget ne okozzon és a Papyrus Hugária Zrt. számára se járjon aránytalan költséggel, nehézséggel. 

Extra szolgáltatásokat pl. polcban elhelyezést, emeletre, pincébe eljuttatást a szállítási feltételeink nem tartalmaznak. Ezek előzetes egyeztetés és külön ármegállapodás tárgyát képezik.

A 16:30-ig megrendelt áru kiszállítására a következő munkanapon kerül sor az ország egész területén. 
A 10:00-ig megrendelt árut Budapest területén aznap délután szállítjuk ki. 

A Papyrus Hungária Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az ígért időpontban megvalósuljon a szállítás, illetve probléma esetén a Megrendelőt tájékoztatja. 

A kiszállítás feltételeinek megváltoztatására a Papyrus Hungária Zrt. fenntartja a jogot és erről Megrendelőit értesíti.

Nettó 60.000 Forint értéket meghaladó rendelések esetében a Papyrus Hungária Zrt. nagykereskedelmi raktárából a szállítás ingyenes. 
Nettó 60.000 Forint értéknél kisebb megrendelések esetén a szállítási költség 6.000 Forint szállításonként. 

A szállítólevélen megadott EUR-raklapokért a mindenkori érvényes díjtétel szerinti raklap betéti és használati díjat számlázunk. A vevők által hibátlan állapotban visszaküldött vagy visszaszállított raklapokért a minőségellenőrzés után a teljes betéti díjat jóváírjuk.

SAP-ban rögzített vásárók esetén:
A Papyrus Hungária Zrt. minden raktárról történő kiszállítás esetén egységes logisztikai díjat számol fel, melynek mértéke 4,35% a nettó rendelési értékre vetítve. 

A Papyrus Hungária Zrt. minden közvetlen, azaz nem raktári szállítás esetén egységes logisztikai díjat számol fel, melynek mértéke 1,55%, a nettó rendelési értékre vetítve. 

Vendégvásárló esetén:
A Papyrus Hungária Zrt. a 100 kg súlyt meg nem haladó minden raktári szállítás esetén egységes logisztikai díjat számol fel, melynek mértéke 6.800 HUF, ami tartalmazza a szállítási és csomagolási költséget. A megrendelt áru személyes átvételére nincs lehetőség.

Minden változás a Weboldalon kerül meghirdetésre.