Papyrus hållbarhetsresa
mot 2030

Vi är stolta över att vara den första pappershandlaren i Europa som fick FSC®-certifiering redan 2003. Men det är mer än så.

Vi förstår inte bara miljömärkningar och standarder, utan ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor som hållbart skogsbruk, återvinning, utsläppsminskningar, energieffektivitet och proaktivt miljöskydd.

För att inte glömma det sociala ansvaret där vi som företag agerar i det lokala grannskapet, som arbetsgivare och som affärspartner.

För oss är hållbarhet alla dessa element. Därför fokuserar vi på 5 nyckelområden som förenar oss under begreppet hållbarhet.

Vi är på gång nu...

... så att vi i framtiden kan vara en drivande kraft för hållbarhet i vår bransch och hålla våra kunder och partners ett steg före. Följ med oss på vår resa mot en mer hållbar framtid!

Smarter ways for better days

På Papyrus levererar vi smarta lösningar till arbetsplatsen som håller dig ett steg före. Det är ett löfte som sträcker sig långt bortom kontoret, verksamheten eller produktionen. 

De val vi alla gör när det gäller material, leveransvägar, talangstöd, anställningskultur och daglig drift kastar ljus över vilka vi är och vad vi gör. Det är arvet vi lämnar efter oss.

Låt oss använda idag för att göra morgondagen säkrare, smartare och mer hållbar.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.