Mångfald, jämlikhet och inkludering

Hur vi skapar en arbetsplats som fungerar för alla
 

  • Kompetenser och färdigheter utvecklas kontinuerligt
  • Verksamheten bedrivs på ett sätt som behandlar alla individer med värdighet och respekt i en miljö fri från trakasserier, övergrepp, hot eller skrämsel
  • Engagerade i att ständigt förbättra arbetsmiljön
  • Mångfald ses som en styrka och principen om "lika lön för likvärdigt arbete" upprätthålls

Vad vi strävar efter att göra

Vi är en attraktiv arbetsgivare där människor trivs med att arbeta tillsammans för att skapa framgång för företaget.

Förebyggande åtgärder vidtas för att eliminera risken för skador och arbetsrelaterad ohälsa.

Diskriminering eller trakasserier av någon medarbetare tolereras inte. Mångfald ses som en styrka.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för mer information

* info.se@papyrus.com
) 020 255 255

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.