Affärsetik och antikorruption

Hur vi håller varandra ansvariga
 

  • Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa rättvisa och etiska affärsmetoder. Vår uppförandekod och policy för affärspraxis utgör en etisk kompass för vår dagliga affärsverksamhet.
  • Vi stöder och respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner. Vi behandlar alla människor med värdighet.
  • Vi erbjuder utbildningsprogram som behandlar efterlevnad och etik och som är relevanta för medarbetarens specifika arbetsfunktion och relaterade affärsrisker.
  • Vi respekterar individen och har relevanta skyddsmekanismer för dataskydd/integritet och datasäkerhet/information på plats.

Vad vi strävar efter att göra

Papyrus har nolltolerans mot korruption och upprätthåller en hög medvetenhet och ett engagemang för god affärsetik.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för mer information

* info.se@papyrus.com
) 020 255 255

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.