Utsläpp och klimatpåverkan

Hur vi fortsätter att minska vårt fotavtryck
 

  • Våra miljöambitioner omfattar alla aspekter av produktens livscykel, inklusive tillverkare, leverantörer och kunder.
  • Genom ständiga förbättringar strävar vi efter att på ett ansvarsfullt sätt minimera koldioxidutsläppen och minska miljöpåverkan från vår verksamhet.
  • Vi spårar och rapporterar GHG-utsläpp årligen och respekterar de rättsliga och reglerande kraven för noggrannhet och öppenhet i rapporteringen.

Vad vi strävar efter att göra

Vi främjar en leveranskedja med låga koldioxidutsläpp och bedriver vår verksamhet på ett sätt som stöder ett proaktivt och försiktigt förhållningssätt till miljöutmaningar. 

Vi fokuserar på en tvådelad energistrategi: energieffektivitet och övergång till förnybara och fossilfria energikällor.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för mer information

* info.se@papyrus.com
) 020 255 255

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.