Mini Bargains Banner

Wybór produktów wraz z artykułami wyprzedażowymi

LuxoMagic®

Papier powlekany, bezdrzewny, biały, wykończenie błyszczące

OpakoGloss®

Papier powlekany, drzewny, biały, wykończenie błyszczące

Tablica ostrzegawcza "Śliska podłoga"

Warning sign for wet cleaning.