Konwencja REACH

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej, firma Papyrus Sp. z o. o. oświadcza, co następuje:

1.  Papyrus Sp. z o. o. nie jest producentem, importerem oraz nie wprowadza na rynek Unii Europejskiej substancji uznanych przez w/w regulację za niebezpieczne;

2.  Papyrus Sp. z o. o. dystrybuuje towary złożone, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji lub innym obowiązkom wynikającym z w/w regulacji;

3.  Przepisy zawarte w wymienionej regulacji nie odnoszą się do Papyrus Sp. z o. o. ani do produktów dystrybuowanych przez firmę.

Papyrus Sp. z o. o. znajduje się w stałym kontakcie z Bureau for Chemical Substances and Preparations (oddział w Polsce) oraz dostawcami towarów dystrybuowanych przez firmę Papyrus. W przypadku zaistnienia zmian w sprawach związanych z obowiązkami wynikającymi z REACH Regulation, firma Papyrus przekaże stosowne informacje do wszystkich zainteresowanych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kliknij na link, aby otworzyć oświadczenie Papyrus Sp. z o. o. dotyczące konwencji REACH w formacie PDF.