Varsel om prisendringer fra 15.1.2018

Som en konsekvens av fortsatt sterk global etterspørsel, økte produksjons- og råvarekostnader, har våre leverandører varslet oss om prisøkninger tilsvarende 3 til 8 %.

Som en konsekvens av dette, ser vi oss nødt til å øke prisene i markedet med tilsvarende. Økningene vil gjelde for trefritt bestrøket og ubestrøket papir, samt de fleste andre kvaliteter og virke for alle ordre med levering etter den 15.1.2018.

Ta gjerne kontakt med din Papyrus representant eller kontakt Kundeservice.