Papereiden hinnankorotuksia 3.1.2022

HINNANKOROTUSILMOITUS  

Tavarantoimittajamme ovat yleisesti ilmoittaneet meille hinnankorotuksista, jotka aiheutuvat raaka-aine-, kuljetus-, energia- ja valmistuskustannusten noususta. Siitä johtuen joudumme vastaavasti nostamaan hintojamme 12 - 20 % tuoteryhmästä riippuen. 

Lisäksi kuljetus- ja logistiikkakustannusten nousu pakottaa Papyrus Finlandia korottamaan varastotilauksissa käytössä olevan logistiikkalisän 2,8 %:iin, jonka otamme käyttöön myös suoriin tehdastilauksiin. 

Korotukset tulevat voimaan 3.1.2022 alkaen.

Yksityiskohtaiset tiedot saatte tarvittaessa allekirjoittaneelta tai myyntiedustajaltamme.    


Yhteistyöterveisin

PAPYRUS FINLAND OY