Avisering om prishöjning den 1 december 2021

För närvarande upplever vi en global obalans på tillgång och efterfrågan inom många områden. Det innebär bland annat en betydande råvarubrist med accelererande prisökningar som följd. Samtidigt drabbas våra leverantörer hårt av den pågående el och energikrisen med extraordinära prisökningar.

Våra leverantörer har därför aviserat oss om betydande prishöjningar som vi nu tvingas genomföra per 1 december 2021. Se aviseringen här.


Vänliga hälsningar

Johan Svedung
Försäljningschef Papyrus Sverige

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)