Avisering om prishöjning den 1 juni 2021

På grund av fortsatt ökad efterfrågan har våra leverantörer aviserat oss om en ny prishöjning. Papyrus arbetar ständigt med att i möjligaste mån minimera effekten för våra kunder, men har fått acceptera ökade kostnader.

Mot bakgrund av detta sker höjningar för leveranser fr.o.m 1 juni 2021. Se aviseringen här.


Vänliga hälsningar

Johan Svedung
Försäljningschef Printing & Creative Solutions, Sverige

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)