Avisering om prishöjning den 1 mars 2021

På grund av fortsatt ökande transport, material och tillverkningskostnader har våra leverantörer aviserat oss om prishöjningar. Papyrus arbetar ständigt med att i möjligaste mån minimera kostnader för våra kunder och har med stöd av vår inköpskraft lyckats dämpa delar av de aviserade höjningarna.

Förhandlingar pågår, men vi kommer tyvärr tvingas höja priserna för leveranser fr.o.m 1 mars 2021. Se aviseringen här.


Vänliga hälsningar

Johan Svedung
Försäljningschef Printing & Creative Solutions, Sverige
 

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)