FocusBacklit Satin

Transparent satin 195my polyesterfilm för ljuslådor. Stabil film som inte curlar. Den släta ytan ger en väldigt god färgåtergivningen vilket ger en hög kontrast både med och utan ljus. Vid användning av UV-bläck, använd ett bläck som är anpassat till materialet.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.