Klorin Original Disinfektionsmedel

Klorin
Klorin desinfekterar och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier är dokumenterad. Klorin bleker och gör tvätten vit och hygieniskt ren. För rengöring, blekning och desinfektion i kök, dusch och tvättrum, toaletter m.m. Även utmärkt till uppfräschning av tryckimpregnerade trallar, plastmöbler etc. Effekten på bakterier är dokumenterad. Ska användas med kallt vatten. Klorin bleker också tvätt och gör den vit och hygieniskt ren.

Relaterade produkter