Ipad holder for rengjøringsvogn

Ipadholder for rengjøringsvogn.