Gummiskrape med erstatningskassett Vikan

Vikan
Klassisk skrape med dobbelt cellegummiblad og vridbart ledd. Utviklet for å fjerne vann fra gulv med fuger.