2024-02-26

Positief voor de planeet
Positief voor de planeet
We zijn ervan overtuigd dat ons bedrijf zich proactief en preventief moet inzetten voor het milieu door maatregelen te nemen die de hele levenscyclus van het product optimaliseren. Ze hebben dus betrekking op onze fabrikanten, leveranciers en klanten. We proberen bovendien niet alleen aan de wetgeving te voldoen, maar streven ernaar om waar mogelijk ook beter te presteren.
1 out of 1 Artikel

In 2003 kreeg Papyrus als eerste Europese papierhandelaar een FSC®-certificaat. Vandaag de dag hebben alle bedrijven van Papyrus een Chain of Custody-certificering, waardoor we de herkomst van de grondstoffen van onze papierproducten kunnen garanderen. Die structuur wordt verder versterkt door de integratie in één gezamenlijke FSC®- en PEFCTM-multisite.
De milieustrategie van onze groep is gebaseerd op duurzame interactie met de natuur en legt strikte normen op – voor ons bij Papyrus, maar ook voor onze partners en leveranciers. Door middel van voortdurende verbeteringen trachten we de negatieve milieu-impact van onze producten en activiteiten te verminderen en weg te werken, en zetten we in op duurzaamheid in de volledige waardeketen.
We houden daarbij rekening met functionele en kwalitatieve elementen en duurzaamheidsaspecten, en passen ons productassortiment voortdurend aan, zodat we onze klanten altijd de beste opties kunnen aanbieden.

Papyrus FSC Certificate

Papyrus PEFC Certificate

Maatschappelijk betrokkenheid
Maatschappelijk betrokkenheid

Omdat we bij Papyrus onze verantwoordelijkheid willen nemen en een bijdrage willen leveren aan de gemeenschappen waar we actief zijn, gaan we gerichte partnerschappen aan met lokale verenigingen, liefdadigheidsinstellingen en grassrootsorganisaties. We ondersteunen onze partners actief door middel van productdonaties en financiering, maar ook door samen doelgerichte initiatieven en langlopende programma’s op te zetten.
Papyrus’ strategie voor sociale betrokkenheid is gestoeld op onze kernwaarden. Bijgevolg moeten alle initiatieven, evenementen en activiteiten die we sponsoren of mee organiseren ten minste twee van onze kernwaarden delen. Zo garanderen we dat onze inspanningen een maximale positieve impact genereren voor onze gemeenschappen en stakeholders.
Hieronder vindt u een selectie van de projecten en goede doelen die we in het verleden hebben gesteund.

1 out of 1 Artikel

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.