Giroform® Ultra CFB
Giroform® Ultra CFB
Giroform® Ultra CFB

Giroform® Ultra CFB

Paškopējošais papīrs (vidējais slānis), koksnes masu nesaturošs, spilgti balts un krāsains