Giroform® Digital CFB
Giroform® Digital CFB
Giroform® Digital CFB

Giroform® Digital CFB

Paškopējošais papīrs (vidējais slānis), koksnes masu nesaturošs, balts un krāsains, piemērots drukāšanai ofsetā, HPI un sausā tonera drukāšanas iekārtās.
  • 88207293
Atiestatīt