C5 G-digits Prestoferm
C5 G-digits Prestoferm

C5 G-digits Prestoferm

Sicherheitskuverts, hochweiss, Innendruck Zahlenraster schwarz, Schnittform: SV