Slipp hantering av emballage och pallar

När du har köpt en vara av oss ska den självklart levereras oskadad hos dig. Oavsett om det gäller flera pallar av bestruket papper från Multi™-serie eller en halv pall med effektpapper från vårt Specials®-sortiment, ska varan vara intakt när du ska använda den. Därför emballerar vi våra varor säkert.

För att undgå att stå med plastemballage, obrukbara metallspännband och tomma pallar som tar plats och inte kan användas, kan vi ta med allt i retur när vi levererar. Vi avemballerar dina varor direkt. På detta sätt sparar du tid och resurser på hantering som inte har med din produktion att göra.

Med ett gemensamt serviceavtal säkrar du en lösning där vi tar emballage och tomma pallar i retur vid leverans. Vi har kunskapen, tiden och resurserna att göra din arbetsdag lite enklare.

Det är flera fördelar med ett serviceavtal, som säkrar att du slipper hantering av emballage och tomma pallar:
• spara tid
• frigör medarbetare till andra uppgifter
• slipp avfallssortering
• frigör lagerplats
• beställ online och slipp hantering av emballage och tomma pallar

Kontakta oss
Kontakta din vanliga Papyrussäljare och fråga om hur vi kan hjälpa dig att slippa hantering av emballage och tomma pallar. Ett serviceavtal ger dig möjlighet att beställa dina varor online och sen slippa att hantera avfallet när vi har levererat.

Behöver du hjälp?
Kontakta Affärsservice på order.graph-office@papyrus.com eller på telefon 020 255 255.