Certifikat

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1997 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 1998.

Papyrus ISO-certifikat

Vi innehar också COC-certifikat för leveranser av FSC®- och PEFC-märkta pappersprodukter där spårbarhet till fibrernas ursprung kan visas.

Klicka på nedan länkar för att ladda hem;

Papyrus FSC-certifikat

Papyrus PEFC-certifikat


Vad är FSC?
FSC (Forest Stewardship Council®) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. För att ett papper ska kunna FSC-certifieras krävs att det, helt eller delvis, tillverkas av massa från FSC-certifierad skog. Det krävs också att tillverkaren av papperet har FSC CoC-certifikat.

Vad är PEFC?
PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) är en annan certifiering av skogsbruk som styrs enbart av skogsföretagen. Man verkar för ett uthålligt skogsbruk med god naturanpassning och stödjer användning av trä – ett förnyelsebart och miljövänligt material – för olika typer av produkter. För att ett papper ska kunna PEFC-certifieras krävs att det tillverkas av massa från PEFC-certifierad skog. Det krävs också att tillverkaren av papperet har PEFC CoC-certifikat.

Vad är CoC?
CoC är en förkortning av Chain of Custody. För att få sälja FSC- och PEFC-certifierade 
produkter måste man som företag ha CoC-certifikat (spårbarhetscertifikat) och det har vi 
på Papyrus (för FSC: SQS-COC-100158 och för PEFC: PEFC certifierat 34519).
Spårbarhetscertifieringen garanterar att det går att spåra en FSC- eller PECF-certifierad 
produkt genom hela distributions- och produktionskedjan, bakåt, ända till den skog som 
är ursprunget för den certifierade varan.

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)