Value In Paper

Det mervärde en trycksaksköpare får genom att göra rätt pappersval – oavsett vilka andra faktorer som ingår i trycksaken – kallar vi för Value in Paper. Det skapar trycksaker som;

– fungerar 
– skiljer sig från mängden 
– gör att du kommer ihåg budskapet 
– inte hamnar i papperskorgen 
– ger dig respons 
– används 
– inspirerar 
– kommunicerar

Vi har lång erfarenhet med trycksaksanvändare som upplevt en positiv tillväxt på grund av pappersvalet. Detta vill vi gärna dela med dig. Kontakta oss så att vi tillsammans kan göra trycksaken mer effektiv.


HUR du säger något är lika viktigt som VAD du säger. Gesterna, tonläget ... det ena måste stödja det andra för att den du talar till ska lyssna och förstå. Detsamma gäller för trycksaker. Signalerar dina det du vill? Med ett klokt och kräset pappersval kan du både förtydliga och förstärka det du vill ha sagt i trycksaken.

Vi hjälper dig att göra ännu smartare, snyggare och mer effektiva trycksaker! Våra trycksakskonsulter ger kvalificerad hjälp runt pappersvalet, både till grafiska formgivare och trycksaksbeställare. Och både kring trycksaker generellt och i specifika trycksaksprojekt.

Välkommen att kontakta oss!

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)