Vi behöver dig och mig!

På Papyrus & Scaldia har vi en stark tro på individens betydelse och den roll vi alla spelar för att uppnå gemensam framgång.

Därför är det naturligt att använda begreppen ”var och en (1) räknas” och ”+1” som utgångspunkt för utvecklingen av vårt nya medarbetarkoncept. Eftersom engelska är vårt koncernspråk kommer vi ofta att stöta på konceptet på engelska: every (1) counts. 

Med detta tankesätt uppmuntrar vi innovation och kreativitet och ger alla medarbetare möjlighet att tänka utanför ramarna och tänja på gränserna. För att du betyder något!

Vi värnar om mångfald, rättvisa och inkludering i alla aspekter av vårt arbete och värdesätter de unika perspektiv och erfarenheter som varje person bidrar med. Genom att främja en kultur som präglas av öppenhet och respekt skapar vi en plats där alla kan trivas.

Every (1) counts hos Papyrus & Scaldia. Tillsammans skapar vi utrymme för:

+ Dina mål
+ Nya talanger
+ Hållbar innovation
+ Mångfald, rättvisa och inkludering
+ Framtiden

+1 är ett tankesätt, men också en kultur som säger ja och där varje individs röst hörs. För var och (1) räknas.
 

+1 är också ett resultat, ett mål som säger att vi kan göra bättre ifrån oss och där excellens är normen. För att var och (1) kan göra skillnad.


Vi behöver dig och mig!

Detta är Papyrus

Med mer än 30.000 kunder är Papyrus en ledande leverantör av papper och förbrukningsvaror, tjänster och logistiklösningar till tryckeribranschen och en stor distributör av kontorspapper i Europa. Som ambassadör för papperets roll i kommunikationen tillför vi värde till våra kunder och deras verksamheter genom en dynamisk närvaro i Europa.
 

Vad vi står för

Vi är här för att göra våra kunders liv enklare och stödja våra partners genom att skapa upplevelser som styrs av våra värderingar.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.