Avisering om prishöjning per den 5 september 2022

Vi kan alla konstatera att energimarknaden har blivit än mer ansträngd de senaste veckorna. Förutom stigande energipriser ser våra leverantörer också betydande ökningar av rörliga kostnader inom bland annat kemikalier, returpapper, massa samt in- och utgående logistik.

På grund av detta har våra leverantörer igen aviserat oss om prishöjningar. Förhandlingar pågår, men vi kommer tyvärr tvingas höja priserna med 5-15% för alla leveranser från och med den 5 september 2022. Se aviseringen här.

Vänliga hälsningar

Johan Svedung
Försäljningschef Papyrus Sverige

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 
 

Papyrus Competence Center

Beställ A4-prover och helark