Strejk i Finland påverkar leveranser från den 1 januari 2022

Tyvärr ser det ut att bli verklighet av strejkhotet i Finland.

Enligt Svenka YLE står parterna för långt ifrån varandra för att kunna hitta en lösning innan den 1 januari 2022. Detta kommer påverka all produktion och alla leveranser från 1 januari 2022. Inget nytt datum är satt för nya diskussioner. 

Hur det kommer påverka övriga leveranser från UPM har vi inga svar på och ber om att får återkomma. Papyrus kommer inte få några inleveranser till lager och det kommer tyvärr inte levereras något direkt från produktion eller brukslager gällande UPM/Finland.

Alla redan bekräftade direkt order från bruk kommer således inte bli levererade och vi får återkomma med mer information när vi har mer information.


YLE NYHETER (23.12.2021)
”UPM:s fabriksarbetare kommer att gå ut i strejk den 1 januari 2022, meddelade Pappersförbundet, Fackförbundet Pro och Finlands Elektrikerförbund idag. Fackföreningarna och UPM-ledningen hade försökt komma överens om ett föreslaget kollektivavtal under ledning av den nationella förlikningsmannen.

Enligt ett pressmeddelande från Riksförlikningsmannen ligger parternas ståndpunkter i frågan för långt ifrån varandra och inga lösningar kan nås före början av januari. Strejken kommer att pågå i tre veckor. Det nuvarande kollektivavtalet som omfattar professionella arbetare löper ut den 31 december, och fackliga företrädare säger att UPM har avböjt alla inbjudningar att förhandla om ett nytt avtal. UPM vill ha flexibiliteten att variera arbetsvillkoren för personal som gör samma jobb på olika enheter inom företaget, men fackförbunden motsätter sig den förändringen.

Traditionellt har finländska arbetsförhandlingar varit sektorsövergripande, med ett kollektivavtal som garanterar arbetsfred mellan fack och företag. Den här gången har arbetsgivarorganisationer avböjt att förhandla fram ett branschövergripande avtal och föredrar att förhandla företag för företag."

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 
 

Papyrus Competence Center

Beställ A4-prover och helark