Avisering om prishöjning den 17 september 2021

Tillgänglighet på råvara och färdiga produkter för finpapper, kartong, well och plast är sedan en tid under press utan att avta. Våra leverantörer hänvisar till fortsatt höga råvarupriser och kostnadsökningar för transporter och genomför därför prishöjningar. 

Till följd av ovan tvingas vi genomföra prishöjningar för leveranser fr.o.m 17 september 2021. Se aviseringen här.


Vänliga hälsningar

Johan Svedung
Försäljningschef Papyrus Sverige

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)