Papyrus förstärker sin storformatsverksamhet

För att ytterligare stärka sin satsning inom Viscom och hårdvara införlivar nu Papyrus Sverige AB delar av Olsonic AB i sin verksamhet. Den Viscom-relaterade verksamheten inom Olsonic AB, det vill säga LFP och hårdvara, kommer framöver att fullt ut bli en del av Papyrus Sverige ABs försäljningsorganisation och därmed göra det möjligt för Papyrus att utveckla sin Nordiska strategi inom Viscom och hårdvara.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Thurøe
Managing Director Papyrus Nordics & Baltics
jens.thuroe@papyrus.com
Telefon +45 236 344 01

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)