Avisering om prishöjning den 1 augusti 2018

Stark global efterfrågan i kombination med fortsatt stigande produktions- och råvarukostnader gör att vi fått nya aviseringar om prisökningar från våra leverantörer.

Som en konsekvens av detta tvingas vi avisera om prishöjningar. Se aviseringen här.

Vänliga hälsningar

Johan Svedung
Försäljningschef Printing & Creative Solutions, Sverige

Nyheter från Papyrus

Till nyhetssida

 

Papyrus e-Shop - instruktionsfilm

Till instruktionsfilm (engelska)