Avisering om prishöjning den 22 januari 2018

Den fortsatt starka globala efterfrågan i kombination med stigande produktions- och råvarukostnader gör att våra leverantörer har aviserat oss om prisökningar. Som en konsekvens av detta tvingas vi avisera om prishöjningar inom flera produktkategorier.
Se aviseringen som pdf här.


Vänliga hälsningar

Johan Svedung
Försäljningschef Printing & Creative Solutions, Sverige