Drytac ReTac

Polymer printfolie med avtagbart häftämne. Med ReTac-folie kan du installera, ta bort och omplacera grafik utan att lämna rester på ytan tack vare den mycket avtagbara limtekniken. Drytac-limmet behåller sin vidhäftning över tid. Passar för en mängd olika ytor inom- och utomhus.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.