Sweden Bond
Sweden Bond

Sweden Bond

Svanenmärkt
Papper för förtagskommunikation, lumphaltigt, i olika vita nyanser, obestruket, antikrandat, vattenstämpel