Svenskt Arkiv
Svenskt Arkiv

Svenskt Arkiv

Svenskt Arkiv. Ett bomullsbaserat papper med oplacerat vattenmärke. Avsett för handlingar som skall förvaras under en längre tid enligt Svensk författningssamling.