PlanoSuperior®

FSC®
EU Ecolabel
PlanoSuperior är ett obestruket högvitt papper, för kopiering, laserutrskift och inkjet. Särskilt lämpad för färglaserutskrift.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.