DAX Plus Desinfektionmedel

Dax
DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.