Worksafe Chem 50-450 Kemskyddshandske Nitril

Worksafe
Mycket flexibel nitrilhandske som är resistent mot många lösningsmedel och oljebaserade kemikalier. Gott skydd mot nötnings- och stickskador. Lämplig för: Grafisk industri, facility,miljöavfallssanering,laboratorier, oljehantering, kemisk industri samt livsmedelsindustri.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.