EKG-elektrod långtid

EKG-elektroder för långtidsövervakning. Ag/AgCI-element och solid hydrogel. Hydrogelens styrka är att vidhäftningen mellan huden och elektroden ökar, vilket reducerar rörelseartefakter. Kombinationen av en Ag/AgClsensor och hydrogel med låg impedans, ger en pålitlig elektrod med mycket god och stabil signalkvalitet. Den solida hydrogelen lämnar inga rester kvar på huden vid avlägsnandet. Finns även som röntgengenomsläpplig (MR). Rekommenderad längsta användningstid är fyra dygn.

Artikel Kvantitet
Pris
2015934
EKG Elektrod 43x45mm NW oval
Ej möjlig