Vagispec

Vagispec 1320 är ett vinkelspekulum för engångsbruk. Instrumentet är välkänt inom skandinavisk sjukvård. Kan användas ihop med Vagipress. Vit polystyren.

Artikel Kvantitet
Pris
581001
Vagi-Spec engångs
Ej möjlig