Ett urval av produkter inom Injektion och Infusion

Dränagefixering

Fixering av dränage, kateter Ch 5-14

Infusionskanyl

Polyuretankateter. Med steril injektionsventil.

Injektionskanyl

Steril, luerfattning.

 

Injektionstork

Styckförpackade, 70% isopropylalkohol. 0,5% klorhexidin.

Spartork injektionstork

Oblekt cellstoff. För användning som injektionstork.

Sprutor och Kanyler

Sprutor och Kanyler