Iodosorb salva

IODOSORB-salva är en steril form av cadexomerjod. Vid applicering på såret rengör den såret genom att absorbera sårvätska, ta bort var och smuts samt forma en fuktig gel över sårytan.

Artikel Kvantitet
Pris
2024661
Jodförband Iodosorb, salva 4x10 g
Ej möjlig