Byggfolie

Svagt blåinfärgad, stark, åldringsbeständig och smidig specialfilm på rulle. Byggfolie används som fukt- och vindspärr i väggar och tak. Motsvarar Boverkets krav på isolering och täthet.

Artikel Rullängd Tjocklek Kvantitet
Pris
712732
Polyetenfolie byggfolie LD 2,7x50mx0,20mm, blåtonad 50 0,2
Ej möjlig