Bandningsverktyg ITA-11

Luftdrivet bandverktyg för PP- och PET- band på 13-16 mm. Bandspänning upp till 350 kp (3500N).