Planhäftare

Planhäftare MB.32 SA och PB.32 SA. För förslutning av plana wellark, containerlock och specialförpackningar. Planhäftaren finns både i manuellt utförande MB.32 SA och som tryckluftsdriven PB.32 SA. Klammer 32 (561) till maskinen finns i benlängderna 15, 18 och 22 mm.