Silkespapper MG rent, ark

För skydd och utfyllnad vid packning av exempelvis glas och porslin.