Skumspruta Nito 1

För rengöring i sanitetsrum och mindre processområden. Med skumsprutan läggs skum ut utan aerosoler vid normalt vattentryck. Alltid rätt dosering, 0,4 - 10 %. Identifieringen av kem säkerställs genom färgkodning av behållaren.

Artikel Kvantitet
Pris
2044013
Skumspruta 1,4 l inkl stålrör
Ej möjlig