Perform 17.40

Lösningsmedelsbaserat smutsavvisande impregneringsmedel för klinker, kakel och naturstensgolv. Produkten kan även användas på fasadmaterial av natursten (kalksten, marmor, kvartsit, granit, skiffer) tegel och betong med mera.