Suma Freeze D2.9

Alkoholbaserat allrengöringsmedel för rengöring i frysutrymmen. Kan användas på alla vanliga ytor i frysrum som är resistenta mot lösningsmedel. Ingen avfrostning krävs.

Artikel Kvantitet
Pris
532044
Allrengöring Suma Ice D2.9 5 liter, i frysrum ner till -25 gr
Ej möjlig