Auto-Combi

Utmärkt även till avfettning och borttagning av fett olja, sot och inom industri och verkstäder. Produkten är självseparerande enligt IVL-test. OBS! Används inte på varm billack eller i solljus. Iakttag försiktighet på bättringslackade ytor.

Artikel Kvantitet
Pris
2022010
Grovrengöringsmedel Auto Combi, 5 lit
Ej möjlig