Nordex Biobact Clean Allrengöringsmedel

Neutralt universalrengöringsmedel för de flesta ytor och sanitet. Kombinerar effektiv snabb-verkande kemi med långvarig microbiell aktivitet. Klass 1. Oskadlig för människor, djur och natur. Biologiskt nedbrytbar och icke brännbar.

Artikel Kvantitet
Pris
2036220
Allrengöring Biobact Clean, 1 ltr
Ej möjlig